CISV Poland | Educational Experiences for Children and Youth

Kontakt

Stowarzyszenie Cisv Polska Oddział w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468822
NIP: 629-246-79-07, Regon: 243385894