CISV Poland | Educational Experiences for Children and Youth

Młodzież

Junior Branch (JB) jest nieodłączną częścią CISV, która pozwala młodzieży w wieku około 13+ na pozostanie aktywnym w CISV w ciągu całego roku i na przyczynianie się do rozwoju organizacji.

Junior Branch posiada określone cele, które najlepiej pomagają zrozumieć naturę i kierunek działania swoich członków:

• BUDOWANIE OTWARTEJ SPOŁECZNOŚCI
W JB bardzo ważna jest współpraca i budowanie silnych relacji między członkami. Jest to miejsce, gdzie można zdobyć przyjaźni na całe życie i spędzać czas w niezwykle ciepłej atmosferze. Poprzez wspólne projekty, podejmowanie decyzji, czy nawet zwykłe spotkania towarzyskie, młodzież ma szansę rozwijać swoje umiejętności społeczne, a także uczy się jak pracować w grupie i podejmować niezliczone inicjatywy.

• DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI
Jednym z celów JB jest przyczynianie się do rozwoju CISV. Dlatego też młodzież JB Dąbrowa Górnicza organizuje zajęcia dla dzieci, pomaga przy organizacji wydarzeń, czy też promocji CISV. Zadaniem JB jest przekazywać zdobytą w organizacji wiedzę i przyswojone wartości młodszym, zanim oni sami staną się częścią Junior Branch. Zaangażowanie i pasja członków JB jest wyznacznikiem tego, jak wielki sukces CISV odnosi w kreowaniu pokolenia aktywnych obywateli świata.

• ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH
Jako że Junior Branch posiada własne struktury i zasady, młodzi ludzie uczą się organizacji i zarządzania. Każdy ma szansę pełnić istotne funkcje w strukturach JB i tym samym rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności. Junior Branch ceni kreatywność młodych ludzi, dlatego każde nowe pomysły i inicjatywy są mile widziane i dają ogromne możliwości na postęp. JB często stawia przed swoimi członkami wyzwania, których pokonywanie jest źródłem niezwykłej satysfakcji i dobrej zabawy.

• NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
Nauka przez działanie, czyli jedna z głównych zasad CISV, jest również sposobem postępowania w JB. Tutaj punktem wyjścia są liczne projekty, takie jak współpraca z JB innych krajów, branie udziału w wydarzeniach różnorodnych organizacji pozarządowych, np. Amnesty International, Peace One Day, czy też organizacja maratonów filmowych. JB wyznaje zasadę młodzi ludzie dla młodych ludzi – każdy może zaproponować własny pomysł i dać początek jakimś niezwykłym projektom, które poza dobrą zabawą mają też wpływ na szerzenie ideałów CISV.

• MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA
JB powstało z przekonania, że to młodzi ludzie kształtują wygląd świata i przyszłość w dużej mierze leży w ich rękach. Czasem potrzeba tylko odrobiny inspiracji, aby narodziła się chęć aktywnego działania. JB pozostaje niewyczerpanym źródłem motywacji. W ciągu całego roku, członkowie JB Dąbrowa Górnicza mogą brać udział w spotkaniach i warsztatach nie tylko ogólnopolskich, ale także tych odbywających się w Europie i na świecie. JB to ruch o globalnym zasięgu, który w swoich ideałach łączy młodzież z całego świata, pomagającą sobie nawzajem w budowaniu przyszłości opartej na pokoju, tolerancji i różnorodności.