CISV Poland | Educational Experiences for Children and Youth

Programy

WIOSKA/VILLAGE – sztandarowy program CISV, od którego jedenastoletnie dzieci rozpoczynają swoją przygodę z organizacją. W ciągu miesiąca nawiązują przyjaźnie z rówieśnikami z dwunastu krajów świata oraz poznają inne kultury, dzięki czemu zyskują pozytywne nastawienie do osób odmiennych od siebie.

STEP UP – program ten jest kolejnym krokiem rozwoju w CISV. Różni się od Wioski tym, że młodzież w wieku 14-15 lat ma szansę samemu wpływać na przebieg programu na przykład poprzez planowanie zajęć. Zajęcia, nawiązujące do tematu całego roku, mają na celu rozwinięcie cech aktywnego obywatela świata, a także budowanie międzynarodowych przyjaźni.

YOUTH MEETING – krótszy, jedno- lub dwutygodniowy program CISV, którego cele różnią się w zależności od grup wiekowych, dla jakich jest adresowany. Tematyka obozu dotyczy zwykle lokalnych problemów krajów uczestniczących i skupia mniejszą liczbę delegacji.

SEMINAR CAMP – program CISV w pełni tworzony przez uczestników w wieku 17-18 lat. Jest to miejsca na wymianę opinii i głębszy rozwój wewnętrzny uczestników. Z uwagi na ich wiek są w pełni odpowiedzialni za formę i treść obozu, przygotowując zajęcia, plan dnia, a nawet gotując dla siebie.

INTERCHANGE – wyjątkowy rodzaj programu, który polega na wymianie między dwoma krajami. Uczestnicy w wieku 12 – 14 lat dobrani są w pary z delegatami z drugiego kraju, których goszczą u siebie w domu, dzieląc się swoją kulturą oraz biorąc udział w wielu ciekawych zajęciach. W przeciągu roku sytuacja powtarza się, kiedy uczestnicy jadą z rewizytą i spędzają czas w kraju swojego kolegi.

INTERNATIONAL’S PEOPLE PROJECT – program dla osób w wieku 19+, którzy w ciągu 14-23 dni pracują nad jakimś projektem lub inicjatywą często wspieraną przez inną organizację pozarządową. IPP ma na celu pomóc lokalnej społeczności na przykład poprzez odbudowę miejsc zniszczonych przez katastrofy naturalne czy pomoc w obozach dla uchodźców. Jest to nie tylko możliwość wolontariatu, ale także szansa do własnego rozwoju, nauki nowych umiejętności i poznawania ciekawych ludzi.